? Intermedia - oferta

Intermedia - TELEKOMUNIKACJA.

Internet

szybki dostęp
Internet BSA to wygodna i nowoczesna usługa dostępu do Internetu świadczona w oparciu o analogową linię telefoniczną TP S.A., o zdefiniowanych parametrach technicznych, dająca wybór przepływności do 10 Mb/s i do 20 Mb/s.

Czy jest dla mnie?

Szerokopasmowy dostęp do Internetu realizowany w technologii BSA umożliwia firmom łatwe i szybkie korzystanie z globalnej sieci, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów na infrastrukturę technologiczną. Wystarczy zwykła linia telefoniczna!